Akis Sanatı

Sözcük anlamı: Geri dönme, yansıma.

Terim anlamı: Bir mısra içinde anlamlı bir ifadenin ters çevrilip, yine anlamlı bir ifadeye dönüştürülerek yerleştirilmesiyle yapılan sanattır.

Örnek :

Dîdem ruhunu gözler gözler ruhunu dîdem

Kıblem olalı kaşın kaşın olalı kıblem

                                               Nazîm

Birinci mısraın “Didem ruhunu gözler” ifadesi ters çevrilerek, “gözler ruhunu dîdem” anlamlı ifadesine dönüştürülmüş ve aynı mısrada yerleştirilmiştir. İkinci mısra da aynıdır.