Balad

  1.  14. yy.da doğmuş dans şarkısıdır.
  2. Gülünç ve acıklı olayları dile getiren şiirlerdir.
  3. Bir çeşit manzum masaldır.
  4. Üç uzun bir kısa bentten (sunu parçası) oluşur.
  5. Genellikle çapraz kafiye kullanılır. “abab”
  6. Edebiyatımızda fazla yaygın değildir.

ÖRNEK:

BALAD

Yağmurlar dindiği zaman

Geleceksin

Ki kuraklık ölümdür;

Işığım söndüğü zaman

Güleceksin

Ki karanlık ölümdür.

Karanlığımda dişlerin

Pırıldar ki

Yine görüneceksin

Kuraklığımda düşlerin

Işıldar ki

Yine arınacaksın

Bekleyeceğim elbette

Gelişini

Yaşamak başka nedir;

İsterse ta kıyamette

İlle seni Ki bu aşk başka nedir.

                        Ahmet Muhip Dranas