Bibliyografi Türünün Özellikleri

Günümüzde bilimde, teknolojide ve sanatta yaşanan gelişmeler sonucu basılı yayın o kadar arttı ki artık bunların hepsini bir kitapta toplamak mümkün değildir. Günümüzde her bilim kendi bibliyografisini hazırlamaktadır. Hatta bilimlerin alt kollarının da bibliyografileri hazırlanmaktadır. Örneğin; Türkiye Türkçesi içinde Anadolu Ağızları ayrı bir çalışma alanıdır. 1867 yılından beri çalışılan bu alandaki basılı yayın adlarını toplama çalışmaları 1940’lardan beri sürmektedir. Böylece Anadolu Ağızları Bibliyografisi oluşmuştur. Anadolu Ağızlarını araştıracaklar, bu bibliyografiler yardımıyla alanlarındaki yazılı kaynaklara ulaşmakta güçlük çekmezler. Ayrıca bir yazarın bütün eserlerinin bibliyografisi hazırlanabilir. Bu anlamda bütün bilim ve sanat dalları, alt kolları, bilim adamları ve sanatçılar düşünüldüğünde bibliyografi oluşturmak da ayrı bir bilim alanı olmuştur denilebilir.

Bibliyografide eserler yazarların soyadları gözönüne alınarak alfabe sırasıyla yazılır. Kitap birden fazla yazarlı ise ilk yazarın soyadı dikkate alınır. Kitap tanıtımında ise: Kitabın adı, yazarın adı, konusu, bölümleri (varsa), cilt sayısı, baskı sayısı, basım yeri, basım yılı, sayfa sayısı, eserin boyutları, fiatı, resimli olup olmadığı, kapak kompozisyonu, dizgi, baskı ve kâğıt nitelikleri verilir. Eğer eser bir makale ise: Yazarın soyadı, ön adı, eserin adı, eserin yer aldığı dergi, kitap vs. adı, basım yeri, basım yılı, eserin yer aldığı sayfalar, eserin boyutları verilir.

Son zamanlarda kitap boyutlarındaki standart ölçüler kalkmakla birlikte hâlâ kitap boyutlarını; küçük boy, orta boy, büyük boy olmak üzere üç türde toplayabiliriz. Buna göre roman ve öykü kitaplarının boyutu küçük, ders kitaplarının boyutu orta, ansiklopedilerin boyutu büyüktür.

Bir Kitabın Bibliyografi Bilgisi:

Kitabın adı: Söylev (Nutuk)

Yazarın soyadı, ön adı: Kemal ATATÜRK

Konusu: Kurtuluş Savaşı

Cilt: I (1919 – 1920), II (1920 – 1927), III (Vesikalar)

Baskı sayısı: Yedinci Baskı

Basım yeri: Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, Devlet Kitapları Müdürlüğü, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi.

Basım yılı: 1967

Sayfa sayısı: IV+1280

Eserin boyutları: Küçük boy

Fiyatı: 800 x 3 = 2400 kuruş

Resimli olup olmadığı: Bir Atatürk resmi var.

Kapak kompozisyonu: Resimsiz

Dizgi, baskı ve kâğıt nitelikleri:

Bir Makalenin Bibliyografi Bilgisi:

Yazarın soyadı, ön adı: AZMUN, Yusuf

Eserin (makalenin) adı: Türkmen Halk Edebiyatı Hakkında

Eserin yer aldığı kitap adı: Reşit Rahmeti Arat İçin

Basım yeri: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 19, seri:I, Sayı: A 2, Ankara,

Basım yılı: 1966

Eserin yer aldığı sayfalar: 32- 83

Eserin boyutları: Orta.

İnceleme yazı türünün belirleyici özellikleri:

• Yerleştirme eksiksiz olmalı, konunun (eserin/kişi/olay/akım…) adı, bir eserden alındı ise kaynağının adı, kaynaktaki sayfa numaraları, basıldığı yer, yılı, boyutları eksiksiz olarak verilmelidir.

• Eserin konusu kısaca fakat içeriğini yansıtacak biçimde verilmelidir. Varsa bölümleri yazılmalıdır.

• Yazarı objektif olmalı, subjektif bilgiler katmamalıdır.

• Bu kurallara bütün yazılı anlatımlarda uygulanacak genel kuralları ekleyiniz.