Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
Cumhuriyet Döneminin Kültür Sanat ve Edebiyat Dergileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumhuriyetin ilanının ardından millî mücadele yıllarında yayın hayatında olan bazı dergiler varlıklarını sürdürürler. Türk Yurdu ve Dergah önemli iki dergidir. Ahmet Hamdi, Nurullah Ataç, Kemalettin Kamu, Mustafa Nihat Özön, Necmettin Halil Onan, Ahmet Kutsi Tecer ilk edebî yazılarını Dergah'ta yayımlarlar.

Bu dönemde felsefe, sosyoloji alanında dergiler yayınlanmıştır. Hayat (1926), Felsefe ve İçtimaiyat (1927) dergilerinde Mehmet Emin Erişirgil, Mustafa Sekip Tunç, Necmeddin Sadak, Servet Berkin, Hilmi Ziya Ülken, Ziyaettin Fahri Fmdıkoğlu gibi hocalar yazmıştır.

1928 yılında Meşale dergisi etrafında toplanan şairler Beş Hececilerin sanat anlayışını benimsemeyerek yeni bir şiir anlayışı getirmeye çalışırlar. Yedi meşaleciler olarak anılan şairler Kenan Hulusi Koray, Muammer Lutfi, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret ve Ziya Osman Saba "sanat sanat içindir" görüşüne bağlı olarak şiirlerini kaleme almışlardır.

Cumhuriyet döneminin ilk basın kanunu 1931'de çıkar. Bu kanun çıkmasından itibaren sanat ve edebiyat alanında önemli dergiler yayınlanır. Yakup Kadri, Şevket Süreyya, Vedat Nedim, Burhan Asaf, İsmail Hüsrev "Kadro" (1932) dergisini yayınlarlar. Bu dergi etrafında toplanan yazarlar Kadro Hareketini oluştururlar.

Ahmed Hamdi Tanpınar Kooperatif (1932) dergisini yayınlar. Halkevleri merkezinin yayınladığı Ülkü (1933) dergisinde halk şairleri ve folklor alanlarında önemli çalışmalara yer vermiştir. Yaşar Nabi Nayır'ın uzun yıllar yayın hayatını sürdüren Varlık (1933) dergisi önemli şair ve yazarların eserlerine kucak açmıştır.

Bu dergilerin ardından Hüseyin Cahit Yalçın Fikir Hareketleri'ni (1933), İsmail Hakkı Baltacıoğlu Yeni Adam'ı (1933), Ziyaeddin Fındıkoğlu İş Mecmuası'nı (1934) dergisini sonraki yıllarda Hilmi Ziya Ülken, İnsan (I938), Nurettin Topçu, Hareket (1939) dergisini yayımlamaya başlar.

Yücel (1933) dergisi ve pek çok halkevi dergisi gibi Atatürk'ün dil, edebiyat ve kültür politikaları ve cumhuriyetin ilkeleri etrafında dergiler yayımlanmaya başlar.

Zekeriya ve Sabiha Sertel'in Resimli Ay (1924)'ı, Necip Fazıl'ın Ağaç (1936)'ı ve Büyük Doğu (1943)'su, dönemler aşmış Servet-i Fünun (1880), Çınaraltı, Yurt ve Dünya (1941) ve Yürüyüş (1941) dönemin diğer dergileridir. Nazım Hikmet'in çıkardığı Orak-Çekiç ve Sadrettin Celal'in çıkardığı Aydınlık dergileri kısa sürede kapatılmıştır.

Sinava Hazirlik