Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      1. DİKSİYON SANATININ ÖNEMİ VE SES

1.1. Diksiyon Sanatının Önemi

1.1.1. Dil ve Diksiyon

1.1.2. Diksiyon ve Ses

1.2. Ses

1.2.1. Ses Olayı

1.2.2. Solunum

1.2.3. Selen

1.2.4. Durak

1.2.5. Ton

1.2.6. Ses Bükümü

2. KELİME VE SÖZ NOKTALARI

2.1. Kelime

2.1.1. Kelimenin Elemanları

2.1.2. Türkçedeki Kalın Ünlülerin ve Yabancı Kelimelerdeki İncelerin Çıkarılması

2.1.3. Söyleniş

2.1.4. Yazı Dili İle Konuşma Dili Arasındaki Farklar

2.1.5. Boğumlanma

2.1.6. Ulama

2.1.7. Sağdeyi

2.2. Söz Noktaları

2.2.1. Kısa Süreli Duraklar

2.2.2. Normal Duraklar

2.2.3. Uzun Süreli Duraklar 

3. ANLATIM

3.1. Anlatıma Hazırlık

3.1.1. Doğallık

3.1.2. Üslûp

3.1.3. Açıklık

3.1.4. Kuvvet

3.1.5. İmge

3.1.6. İncelik

3.1.7. Duygunluk

3.1.8. Hareket

3.1.9. Taklit

4. JEST VE MİMİKLER

4.1. Mimikte Anlatım

4.2. Mimikte Güzellik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              


 

 

 

 

 


Sinava Hazirlik