Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      EDEBİ SANATLAR TEST
Test 1


Test 1    Test 2    Test 3    Test 4    Test 5    Test 6    Test 7    Test 8    Test 9    Test 10
 

1.    Bir meleksen görelim: Azrail!

        Can alırken de nezaket göster.

        Bu dizelerde, “asıl söylenmek istenenin, sözün tersiyle belirtilmesi” yoluyla yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tariz

B)   Tezat

C)   Tenasüp

D)   Tevriye

E)   Teşbih

 

2.    Aşağıdaki dizelerin hangisinde “kişileştirme (teşhis)” vardır?

A)    Yaralı kuşa kurşun atılmaz.

B)   İyi gün dostu çok olur.

C)   Sabahtan uğradım ben bir fidana.

D)   Martılar ağlardı çöplüklerde.

E)   Ağlanacak halimize güleriz.

 

3.    O zaman gönlünde ne varsa diner

        Yüzlere tül gibi bir buğu iner.

        Bu dizelerdeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tezat

B)   Teşhis

C)   Cinas

D)   Teşbih

E)   Kinaye

 

4.    Renkli, lezzetli olması bir yemeğin

        Çatalın ona dokunmasındandır.

        Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

A) Tezat                                        

B) Kinaye                     

C) Mecaz-ı Mürsel

D) Tevriye                                                    

E) Hüsn-i Ta’lil

 

5.    Kesik bir kol gibi

        Hâlâ çırpınır Hiroşima

        Bu dizelerde yapılan söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)    Ateşten kızaran bir gül arar da

       Gezer bağdan bağa Çoban Çeşmesi

B)   Bana Sabr-ı Eyyub, ömr-ü Nuh lâzım

       Ah efendim nice bir bu intizâr

C)   Koyup kaldırmada iki de bir de

       Kazan devrildi söndürdü ocağı

D)   Nişan eyle Gevherî’nin sözüne

       Gelirsin sevdiğim bir zaman olur

E)   Merkez-î hâke atsalar da bizi

       Kürre-î arzı patlatır çıkarız

 

6.    “O kadar gayretli ki bir şiiri bir yılda anca ezberledi.” cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A)    Teşbih (Benzetme)

B)   Tenasüp (Uygunluk)

C)   Teşhis (Kişileştirme)

D)   Tariz (Dokundurma)

E)   Tehmih (Anımsatma)

 

7.    Çok geç kalmışız canım

        Vakit bu vakit değil

        Eski radyolar gibi

        Çatıya saklanmış aşk

        Öyle sanmışız canım

        Artık ölümsüz değil

        Leyla’yla Mecnun gibi

        Çoktan masal olmuş aşk

        Bu dizelerde aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı yoktur?

A)    Aralarında benzerlik ilgisi bulunan iki kavramdan birini diğerine benzetme

B)   Herkesçe bilinen meşhur bir hadiseye, kıssaya, atasözüne yer verme

C)   Belli kelimeleri tekrar etme

D)   Cansız varlıklara insan özelliği verme

E)   Karşıt kavramları bir arada kullanma

 

8.    Nevbahar oldu gelin azm-î gülistan idelüm

        Açalım gonca-î kalbi gül-î handan idelüm

        Yukarıdaki beyitte görülen söz sanatı aşağıdakilerin hangisidir?

A)    Leff ü Neşr

B)   Aliterasyon

C)   Seci

D)   Tenüsüp

E)   Tevriye

 

9.    Delikanlım, işaret aldığın gün atandan

        Yürüyeceksin! Millet yürüyecek arkandan!

        Yukarıdaki dizelerde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Nida

B)   Aliterasyon

C)   Akis

D)   Rücû

E)   Tekrir

 

10.  Zekâ: Nar, ayva ve portakal gibi geç renk ve koku kazanan bir sonbahar mahsulüdür.

        Bu cümlede yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Teşbih

B)   Mecaz-ı Mürsel

C)   Kinaye

D)   Tevriye

E)   Hüsn-i Ta’lil

 

11.  İstanbul, İstanbul olalı

        Hiç görmedi böyle keder

        Geberiyorum aşkından

        Kalmadı bende gururdan eser

        Yukarıdaki dörtlükte görülen edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)       Teşhis       Tariz

B)       Teşbih       Mecaz-ı Mürsel

C)      İstiare        Mübalağa

D)      Teşbih       Kinaye

E)       Teşhis       Mübalağa

 

12.  Yokluğunda konuşmadım

        Hiçbir gülü koklamadım

        Hayalini yorgan yaptım

        Yine sensiz uyuyamadım

        Gülüm!

        Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükte görü­len edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Kinaye

B)   Teşbih

C)   İstiare

D)   Cinas

E)   Tevriye

 

 

Test 1

1 A

2 D

3 D

4 E

5 B

6 D

7 E

8 D

9 A

10 A

11 E

12 A

 Sinava Hazirlik

EDEBİ SANATLAR