Edebiyat Terimleri Sözlüğü – R

RAKTA 
Arap harflerine göre bir harfi noktalı, bir harfi noktasız kelimeleri kullanarak şiir yazma. 

REKÂKET 
Kelime veya cümlelerin düzensiz sıralanmasından ileri gelen okumayı zorlaştırıcı durum. Divan edebiyatında yazıda kusur sayılırdı. 

RİKKAT 
Anlatımda söylenişleri kulakta ince, hafif, hoş etki bırakan sözcüklerin kullanılması. Sanatçı sevgi, şefkat, muhabbet, güzellik gibi konuları anlatırkenn sözcükleri de uygun düşecek şekilde ince sesle kurulanlardan seçer. Bu sözcükler kelimâ-ı rahika, taşıdıkları özellik derikkatdiye adlandırılır. 

RİSALE 
Küçük kitap, broşür. İlim veya sanata dair yazılar. Önceleri çokluk dini konuları ele alan küçük hacimli kitaplar bu adla anılırlardı. 

RİTM 
Şiirde, hecelerdeki vurgu, uzunluk, kısalık, kalınlık, incelik, yükseklik gibi ses özelliklerinin ve duraklarının düzenli bir şekilde tekrarlanmasından doğan uyum. 

RONDELET 
Yedi mısralı ek bendden meydana gelen Fransız nazım şekli. 

RÜCÛ 
Divan edebiyatı sanatlarından. Bir düşünceyi daha güçlü hale getirmek için, söylenen sözden vazgeçer gibi davranılır. Espri, üzüntü, sevinç, dehşet, hayret durumlarında ifadeyi daha güçlü ve canlı kılmak için kullanılır. Vazgeçme döngü halinde de yapılabilir. Örnek: 

Eder isyanıma gönlümde nedâmegalebe 
Neyleyeyim yüz bulamam ye’s ile afvime talebe 
Ne dedim? Tövbeler olsun, bu dafi’i şerdir 
Benim özrüm günehimden iki kat beterdir 
Nûr-i rahmet niye güldürmeye rûy-i siyehim 
Tanrı’nın mağfiretinden de büyük mü günehim? 
Şinasi