İade Sanatı

Sözcük anlamı : Geri gönderme, geri çevirme.

Terim anlamı : Şiirin her beytinin son sözcüğünü sonraki beytin ilk sözcüğü olarak kullanmaktır.

Örnek :

Ey güzellik göğünün mâh-ı münevver kameri

Şâd kıl gönlümü gün gibi tulû et seherî

Seherî aşk ile meydâna girip seyr edeyim

Ola ki peyk-i sabâdan ere yârin haberi

Haberi olsa anın yoluna cân verdiğime

Bana rahm eyleyüben eyleye idi nazarı

                                                          Zâtî