Mitlerin Oluşumu

Mitlerin geniş açıklayıcı özellikleri, oluşumlarını belirli bir oranda belirsizleştir­mektedir. Mitlerin kültürel ihtiyaçları karşılamak amacıyla oluştuğuna (veya oluş­turulduğuna) dair bir iddia da ortaya atılmıştır.

Tüm kültürler kendi dinleri, kahramanları, tarihleri ve benzeri unsurlarına ilişkin anlatıları barındıran mitlerini zamanla geliştirmişlerdir. Bu mitlerin barındırdıkla­rı sembolik anlamların gücü uzun süreler boyunca canlı kalabilmelerinin (bazen binlerce yıl boyunca) ana sebeplerindendir.

Mitlerin bütününe “mitos”, mitosların bütününe ise “mitoi” denir.