Noktalama İşaretleri

Noktalama, yazıda noktalama işaretlerini yerli yerine koyma işidir. Cümleleri ayırmak ve cümle içindeki duraklama yerlerini belirlemek için kullanılan işaretlere noktalama işaretleri denir. 

Noktalama işaretlerinin tarihi Bizans dil bilgini Aristophones‘e dek gider. Bu işaretlerin kullanılmasına XVI. yüzyılda matbaanın bulunuşu ile başlanmıştır. XIX. yüzyılda ise noktalama işaretleri genelleşmiş ve kesin kurallara bağlanmıştır. Noktalama işaretlerinin bizde kullanılması, Tanzimat döneminde başlar. İlk kaynak Fransızca olmuştur. Bu yüzden de birçok işaretin adı Fransızcadır: virgülapostrof, parantez gibi. Ancak bugün bunların çoğuna Türkçe karşılıklar bulunmuştur: kesme işareti (apostrof), ayraç (parantez). Noktalama işaretleri düşünceleri daha açık anlatmayı, yazının anlaşılır olmasını sağlar. Okumayı ve anlamayı kolaylaştırır. Sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmekte kullanılır. Doğru ve güzel yazmak için, noktalama işaretlerinin görevlerini tam olarak bilmek, yerli yerinde kullanmak gereklidir.