Sekiz Yükmek

Çinceden çevrilen Sekiz Yükmek’te Burkancılığa ait dinî-ahlâkî inanışlar ve bazı pratik bilgiler vardır. Uygurlar arasında çok yayılan bu eser; kısa cümleleriyle, içten anlatımı ve zengin söz varlığıyla dikkati çeker. Sekiz bilgi, Sekiz tomar anlamlarına gelmektedir. Eserde beş duyu organı ve bazı manevi bilgiler anlatılmıştır.

Sekiz Yükmek’in bölümleri şunlardır:

1. Köz bilig (görme)

2. Kulgak bilig (duyma)

3. Til bilig (tatma)

4. Burun bilig (koklama)

5. Etüz bilig (< et + öz bilig “dokunma”)

6. Kö?ül bilig (gönül)

7. Adra-tigre bilig (akıl-ayırma bilgisi)

8. Anılık  bilig (hazine  bilgisi – dini kitaplardan bahseder)