Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      ŞİİR BİLGİSİ
Test 1
 
 

Test 1    Test 2    Test 3    Test 4    Test 5

 

1.    Dudağında yangın varmış dediler

        Ta ezelden yayan koşarak geldim.

        Alev yanaklara sarmış dediler

        Sevda seli oldum, taşarak geldim.

        Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek yoktur?

A) Redif

B) Yarım uyak

C) Tam uyak

D) Zengin uyak

E) Çapraz uyak

 

2.    Bir akşam mehtabı getiren bana

        Bahçe kapısını açan bir eldi.

        Gözlerim sevinçle baktı o yana

        Yıldızlar içinde kadınım geldi.

        Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örneklemeye uygundur?

A) Lirik 

B) Epik

C)Didaktik                                                                                                                                         

D) Satirik şiir

E) Dramatik şiir

 

3.    Sevdalı akşamlar tekin değildir

        Pek dolaşma gönül viranesinde

        Bu dizelerle,

  I.   Boyun değildir

 II.   Gururlu güneşler

III.   Aşkın efsanesinde

IV.   Şaka yoktur

        sözlerinin tümü kullanılarak “çapraz uyak” düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, son iki dize aşağıdakilerden hangisinde verilenlerle oluşturulur?

A) IV - III - I - II                                                                                                                            

B) II - IV - I - III

C) II - I - IV - III                                                                                                                           

D) IV - III - II - I

E) I - II - III – IV

 

4.    –      Opera için yazılan manzum eserlerde görülür.

        –      Acıklı ve korkunç bir olayı anlatır.

        –      Anlattığı, insanın gözünün önünde tiyatro gibi             canlanır.

        Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lirik                                                                                         

B) Epik                                                                        

C) Satirik

D) Dramatik                                                               

E) Pastoral

 

5.    Aşağıdakilerden hangisinde “yarım uyak” vardır?

A)    Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı

       Bir dakika araba yerinde durakladı

B)   Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı

       Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı

C)   Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi

       Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi

D)   Bizden evvel buraya inen üç, dört arkadaş

       Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş

E)   Yaylımız tüketirken yoları aynı hızla

       Savrulmaya başladı karlar etrafımızda

 

6.    Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince

        Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince

        Bu dizelerde, aşağıdaki uyak türlerinden hangisi örneklendirilmiştir?

A) Zengin uyak                                                                                                          

B) Yarım uyak

C) Tam uyak                                                                                                             

D) Cinaslı uyak

E) Çapraz uyak

 

7.    Gevherî der işler hata

        Katırlar baskındır ata

        Olur olmaz maslahata

        Çocuklar karışır oldu.

        Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Epik                                                                                        

B) Lirik                                                                         

C) Satirik

D) Pastoral                                                                 

E) Didaktik

 

8.    Sevgilim güvenme güzelliğine

        Senin de saçların tarumar olur.

        Bu iki dizeden, şiirin bütünüyle ilgili özel­liklerin hangisi kesin olarak belirlenebilir?

A) Yazıldığı dönem                                                                   

B) Nazım çeşidi

C) Konusu                                                                                                                                

D) Uyak örgüsü

E) Ölçüsü

 

9.    Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?

A)    O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör

       Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör

B)   Bahar gelince yine karşı dağlara

       Bülbül figan eder iner bağlara

C)   Başka şeyler de vardı, ekmek gibi, su gibi

       Gülüşler öpüşler ne bileyim hepsi

D)   Bu gece tek başıma karanlıktayım

       Affet beni biraz kalbimi dinleyeceğim

E)   Durup dinlenmeden akan bir ırmakla

       Ne güzel bir orman dolusu yeşil yaprakla

 

10.  Dumanlıdır Aladağ’ın alanı

        Ortasında sarı çiçek savranı

        Yiğit durağı da aslan yatağı

        Dilberleri hep de böyle ola mı?

        Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Düz uyak düzeni kullanılmıştır.

B)   I. ve II. dizelerde tam uyak vardır.

C)   11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D)   Dört dizede de redif kullanılmıştır.

E)   Halk edebiyatı şiir örneğidir.

 

11.  Sahipsize kimse bakmaz

        Tarlasına suyu akmaz

        Kız evladı ocak yakmaz

        O da bir gün ele gider.

        Bu dörtlüğün uyak dizilişi (örgüsü) ve türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Düz – Yarım uyak

B)   Düz – Tam uyak

C)   Çapraz – Tam uyak

D)   Çapraz – Zengin uyak

E)   Düz – Zengin uyak

 

12.  Bir gün bile anmaz bizi andıklarımız

        Er geç unutur sevgili sandıklarımız

        En sonra kül olduk bu büyük yangında

        Boşmuş tutuşup kor gibi yandıklarımız.

        Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Satirik                                                                                     

B) Epik                                                                        

C) Lirik

D) Pastoral                                                 

E) Dramatik

 

CEVAP ANAHTARI

Test 1

1 D

2 A

3 C

4 D

5 E

6 A

7 C

8 E

9 C

10 D

11 B

12 A

 


Halk Şiiri

Genel Özellikleri
Hece Ölçüsü

Anonim Halk Şiiri

Genel Özellikleri
       Mani
       Türkü
       Ağıt
       Ninni

Aşık Tarzı Halk Şiiri

Genel Özellikler
Nazım Türleri
Nazım Biçimleri
Saz Şairleri

Tekke Şiiri

Genel Özellikler
Nazım Türleri
Tekke Şairleri
Sinava Hazirlik