Etiket: Ahmet Mithat Efendi

Tanzimat Dönemi Sanatçıları

Abdülhak Hamit Tarhan Ahmet Cevdet Paşa Ahmet Mithat Efendi Ahmet Vefik Paşa Direktör Ali Bey İbrahim Şinasi Muallim Naci Nabizade Nazım Namık Kemal Recaizade Mahmut Ekrem Samipaşazade Sezai Ziya Paşa Şemsettin Sami

Tanzimat Dönemi Gazeteleri

Bu dönemde edebiyatımıza giren yeni türlerin içinde diğerlerine nazaran gazeteciliğin önemi büyüktür. Çünkü; makale, fıkra, haber, röportaj, sohbet, mülakat, anı, gezi,şiir, inceleme vb. Pek çok türün gelişmesinde ve yaygınlaşmasında gazetenin payı büyüktür. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ifade ettiği üzre “bu devirde gazete hemen tüm yeniliği idare eder.” Gazete, her gün bir toplumdan, bir sorun üzerinde fikir ve görüşe sahip ikinci bir…