Etiket: Aruz Ölçüsünün Özellikleri

Aruz Ölçüsünün Özellikleri

Hecelerin uzunluk (kapalılık) ve kısalıklarına (açıklıklarına) bağlı olan şiir ölçüsüdür. Divan şiirinde kullanılmıştır. Bu şiirin, ses ve ahenk yani müzik bakımından güçlü olmasını sağlamıştır. 1- Aruz ölçüsünde heceler açık (kısa), kapalı (uzun) ve medli hece olmak üzere üçe ayrılır. 2- Başlıca tef’ileler şunlardır: Fa’ (-), Fe ul (. -),Fa’ lün (- -), Fe i lün (. . -),Fâ i lün…