Etiket: Atabetü'l-Hakayık

Atabetü’l-Hakayık

12. yüzyıl şairlerinden Edip Ahmet Yüüknekî‘in yazdığı 256 beyitlik bu kitap Karahanlı Türkçesi döneminin temel eserlerindendir. ‘Hakikatler Eşiği’ anlamına gelmektedir. Erdemli olmanın yollarını ve ilkelerini açıklamaktadır. Kaşgarlı Mahmut’un ünlü sözlüğünde kullandığı dille ve Kutadgu Bilig’de olduğu gibi faûlün – faûlün faûl aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Türk kültürünün, edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Örnek: Doğru söz bal, yalan söz soğan gibidir; soğan…