bilmece

Nazım – Nesir Karışık Anonim Ürünler

Hem şiir, hem düzyazı şeklinde söylenmiş, söyleyeni belli olmayan halk edebiyatı türlerinden olan tekerleme, bilmece, alkış ve kargışların toplumsal kültür yaşamımızda önemli bir yeri vardır. Belirli bir ana konusu olmayan tekerleme, birbirine aykırı düşünce ve...