Etiket: Edebi Akımlar

Telmih Sanatı

Edebiyatta, bilinen bir olay ,kişi, nükte,fıkra,atasözü ve benzerini dolaylı biçimde anlatma sanatıdır. Telmihin başarılı olması için okuyucunun dolaylı yoldan anlatıma konu olan düşünceyi kolayca anlyabilmesi gerekir. Divan edebiyatında özellikle dinsel öyküler,din büyükleri ile kahramanları, kuran ayetleri ve mesnevi kahramanları telmih konusu olmuştur. Gönlünü Şirin’in aşkı sarıncaYol almış hayatın ufuklarıncaO hızla dağları Ferhat yarıncaBaşlamış akmaya çoban çeşmesi Yukardaki şiirde bir aşk…

Leffü Neşr Sanatı

Sözcük anlamı: Dürüp sarma ve yayıp dağıtma, toplama ve yayma. Terim anlamı: Beyit içerisinde birinci mısrada bulunan birden fazla unsurla ikinci mısrada benzerlik ya da karşıtlık kurmaktır. Örnek : Yanağın u dudağın u teninle sûretin olmuş Biri rengîn biri şîrîn biri nâzük biri ra’nâ                                              …