Etiket: Goethe

Alman Edebiyatı

Rönesans Dönemi Alman Edebiyatı Bu dönemde Luther (1483-1546) İncil’i Latinceden Almancaya çevirerek edebî almanca için önemli bir zemin hazırlamış oldu. Romantik (Coşumcu) Dönem Alman Edebiyatı Goethe (1749-1832), özellikle şiir ve romanlarıyla romantizm akımını başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Lirizme, aşk maceralarına, halk edebiyatı unsurlarına ve birtakım felsefî yorumlara yer vermiştir. Başlıca şiirleri Roma Eyejileri ve Divan adlı eserlerinde toplanmıştır. En önemli…