Etiket: Kutadgu Bilig

Yusuf Has Hacib

Karahanlılar dönemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız gibi; bu devletin vatandaşı olan Yusuf hakkındaki bilgilerimiz de yok denecek kadar azdır. Onun hakkında bütün bildiklerimiz, Kutadgu Bilig adlı eserini okuyuculara takdim etmek amacıyla, sonradan ve başkalarınca eserin başına eklenen mukaddimelerin verdiği bilgilere ve eserin kendisinden çıkarılabilecek ipuçlarına dayanmaktadır. Bu ipuçlarına dayanılarak, hayatının bazı yönlerini tespit ve tahmin etmek mümkün ise de;…

Kutadgu Bilig

1069 yılında Balasagunlu Yusuf Has Hacib tarafından yazılmış, Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur. Eseri çok beğenen Tabgaç Buğra Han, eserin yazarı Yusuf’a “has haciplik” görevini vermiştir. Yazar bu nedenle daha çok Yusuf Has Hacib ismiyle anılmaktadır. Kut, Türkçe’de saadet ve devlet manalarına gelir. Kutadgu Bilig, kutluluk bilgisi, saadet bilgisi, devlet olma bilgisi, devlet idaresi bilgisi manalarında bir isimdir. Kutadgu Bilig gerek fert…