Etiket: Söylev

Hazırlıklı Konuşma Türleri ve Özellikleri

1. Tek Kişilik Konuşmalar Konferans Bilgilendirmek amacıyla uzman bir kişinin topluluk karşısında yaptığı konuşmaya denir. Bunun dışında uluslararası bir sorunun çözümlenmesi için yapılan toplantılara da konferans denmektedir. Burada konferansın birinci anlamı üzerinde durulacaktır. Konferansı veren kişiye konuşmacı veya konferansçı denir. Konuşmacı alanında uzman bir kişidir. Konferans sanat, edebiyat, eğitim, tarım, çevre, toplumsal yaşam, ekonomi, bilim, teknik vb. alanlarda verilebilir. Her…

Nutuk (Söylev) Türünün Özellikleri

Küçük ya da büyük bir insan topluluğu önünde coşkulu bir dille konuşmalara, bu konuşmalara ait metinlere “söylev” denilmektedir. Söylevin Özellikleri: 1. Söylevlerde coşkulu bir dil kullanılır. 2. Dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır. 3. Söylevlerde hitabet gücü önemlidir. 4. Söylevler genellikle siyasi ve askeri konulu metinlerdir. 5. Söylevlerde cümleler kısa tutulur. 6. Söylevlerde sık sık özlü sözlere yer verilir. 7. Söylev metinlerinde anlatıcının tavrı özneldir. Söylevin Tarihsel Gelişimi: Eski…