Etiket: Türk Edebiyatında Eleştiri Türü

Eleştiri (Tenkit) Türünün Özellikleri

Eleştiri de temeli düşünce olan yazı türüdür. Konu sınırlaması yoktur. Sanat, edebiyat ya da düşünce yazılarının içeriği ile bu içeriğin işlenişini, değerli ve değersiz yönlerini ortaya koyan bir yazı türüdür. Yazarın yazıyı kendine göre, yazıyı ilgilendiren topluma göre, kendi alanındaki diğer çalışmalara göre değerlendirdiği yazılardır. Eleştirinin belirleyici özellikleri: • Düşünsel plânla yazılır. • Konu, yazının sonuna dek değerlendirilmesi yapılan esere…