Etiket: Türk Edebiyatında Fıkra Türü

Fıkra Türünün Özellikleri

Bir yazarın, günlük olaylardan esinlenerek yazdığı ve o konu üzerinde, kendi kişisel görüş ve düşüncelerini yansıttığı gazete ve dergi yazılarıdır. Fıkranın özellikleri: 1. Fıkralar güncel konularda yazılır. 2. Fıkra yazıları gazetelerin belli sütunlarında yayınlandığı için köşe yazısı olarak adlandırılır. 3. Fıkra türünde dil açık, anlaşılır ve sadedir. 4. Fıkralarda anlatıcı öznel bir tavır takınır. 5. Fıkra yazılarında ortaya konan düşüncenin kanıtlanma zorunluluğu yoktur. 6. Yazar yönlendirmek,…