Etiket: Türk Mitolojisinde Dünyanın Şekli

Türk Mitolojisinde Dünyanın Şekli

Bumın Kağan, İstemi Kağan, “Dört bucak” taki milletleri, Hep tabi kılmış!…” Göktürk Yazıtları 1. DÜNYA, TÜRK OTAĞI, TÜRK DEVLETİ GİBİ Türk dünyamızın şekli ile ilgili düşüncelerini, yer, gök ve yıldızları incelerken de, belirtmeğe çalışmıştık. Fakat şunu unutmamalıyız ki, “Türkler, yeryüzünde en çok hareket halinde olan kavimlerden idiler”. Çağ çağ yeni devletler kurmuş ve yeni, yeni kültürlerin tesirleri altında kalmışlardı. Tabiî…