Etiket: uygur edebiyatı

Uygur Metinleri

NAMO BUT NAMO DRAM NAMO SANG[“3   erdni” (3 cevher)]Budizm’in  kutsal sözleridir. Bütün Uygur metinleri bu sözlerle başlar. 745 yılında Uygur kağanlığının kurulmasıyla birlikte Köktürkler dönemindeki Bengütaş edebiyatı yerini öncelikle bir tercüme edebiyatına bırakmıştır. Tercüme edebiyatı olarak adlandırdığımız bu edebiyat henüz İslamiyet ile tanışmamış olan Türklerin Maniheizm ve Budizmin etkisinde oluşturdukları bir edebiyattır.  Türklerde yazılı edebiyatın gelişmeye başladığı bir dönem olan…