Etiket: Yunan Edebiyatı

Yunan – Latin Edebiyatı

En eski zamanlardan Rönesans dönemine kadar Batı edebiyatı, Yunan ve Lâtin edebiyatlarıyla temsil edilmiştir. Batılı ulusların yazı dilleri ve millî edebiyatları ise aşağı yukarı Rönesans döneminde ortaya çıkmıştır. Onun için batı edebiyatının ilk örnekleri Yunan ve Lâtin edebî metinleridir. YUNAN EDEBİYATI Yunan edebiyatı birkaç dönemde incelenebilir: I. Dönem (M.Ö. IX. – VII. yy.) M.Ö. IX-VIII. yüzyıllarda Homeros ve Hesiodos gibi…