Tefrik Sanatı

Sözcük anlamı : Ayırma.

Terim anlamı : İki unsurdan birinin üstünlüğünü vurgulamak için, aralarındaki farkları belirtmektir.

Örnek :

Seni Kisrâ’ya adâlette muâdil tutsam

Fazladır sende olan devlet ü dîn ü îmân

                                                       Bâkî

(Seni adalet konusunda Kisra’ya denk, eşit tutsam; sendeki devlet, din ve iman fazla gelir.)

Şair “sen” dediği kişiyle “Kisra”yı karşılaştırır ve onun Kisra’dan üstün olan özelliklerini vurgular.