Tekrir Sanatı

Sözcük anlamı : Tekrarlama.

Terim anlamı : Anlamı güçlendirmek için aynı sözcük veya sözcük gruplarını tekrarlamaktır.

Örnek :

Her zulmü, kahrı boğmağa bir parça kan yeter

Ey şark uyan yeter, ey şark uyan yeter

                                                       Ali Canip