Terza Rima

  1. Servet-ı Fünun şairleri tarafından batıdan alınarak edebiyatımıza kazandırılmış nazım biçimidir.
  2. Üçer dizeli bentlerden oluşur.
  3. Son bent genellikle tek dizeden meydana gelir.
  4. Bent sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.
  5. Bent sayısı az olan terza-rimalarda son dizenin şiirin en güçlü ve etkili dizesi olmasına dikkat edilir.
  6. Kafiye düzeni örüşük kafiyedir. “aba – bcb – cdc – e”
  7. Terza-rima Türk şiirinde ilk olarak Tevfik Fikret tarafından denenmiş; fakat en güzel örneklerini Ali Canip Yöntem vermiştir.

ÖRNEK

Mavi bir gölge uçtu pencereden

Baktım: âvâre bir küçük kelebek

Yarama geldi kim bilir nereden

Belli yorgundu; bir veremli çiçek

Gibi serpildi lambanın yanına

Bir duman uçtu, gitti titreyerek…

Anladım kıydı yavrucak canına

Söyle ey mavi gölge, söyle eğer

Bir ölümden de çok fenaysa bana,

Şu karanlık, şu kimsesiz geceler.

                                        Ali Canip YÖNTEM